Site Loader


DÄ›tí, které trp poruchami pozornosti je stále více. Tyto dÄ›ti mají problémy ve Å¡kole, které mohou ovlivnit jejich vzdÄ›lání, ale také psychický stav. Je proto vhodné toto onemocnÄ›ní vÄas diagnostikovat a zaÄít léÄit. U nÄ›kterých lehÄích případů staÄí pro úspěšné zvládnutí situace psychologická intervence. Pokud dítÄ› bude mít v tomto stavu správné vedení, je možné, aby zvládlo ovládat své chování a problém tak může být vyÅ™eÅ¡en. V jiných případech ale tento přístup nestaÄí, takže je nezbytné navÅ¡tívit psychiatra, který se o malého pacienta postará. Nejlepším možným Å™eÅ¡ením pak může být farmakologická terapie. Ta může zahrnovat psychostimulancia.

děti

JmenovitÄ› pak methylfenidát, modafinil, amfetaminy nebo atomoxetin. Methylfenidát je látka, která zvyÅ¡uje množství dopaminu a noradrenalinu v CNS. Podává se jako tabletka s prodlouženým uvolňováním. Po metabolizaci se látky vyluÄují moÄí. StejnÄ› jako jakékoli jinaÄí léky, jsou i zde přítomné nÄ›které nežádoucí úÄinky jako insomnie, nervozita, zvýšený krevní tlak a ztráta hmotnosti. Existují i nÄ›která léÄiva, se kterými by se methylfenidát nemÄ›l kombinovat (warfarin, antikonvulziva, dopaminergika). U glaukomu nebo hypertyrézy by se tato léÄiva nemÄ›la podávat vůbec.

děti s ADHD

Jako alternativu pak můžeme využít amfetaminy, které působí na CNS euforicky, nespavostí a zvýšenou výkonností. V periferii se projeví zvýšení krevního tlaku a útlum peristaltiky. Jako nežádoucí úÄinek se po jeho užití objevuje agresivita, tolerance a závislost. KromÄ› tÄ›chto zmiňovaných je možné použít i modafinil, který zvyÅ¡uje množství dopaminu. Podává se perorálnÄ› a jako benefit je prokázané také zlepÅ¡ení kognitivních funkcí. ADHD je onemocnÄ›ní, které může potrápit nejen rodiÄe, ale i samotné dítÄ›. Proto není hanba Äi selhání vyhledat odbornou pomoc a dítÄ›ti tak dopřát tu nejlepší možnou péÄi.