Site Loader

Sháníte si nové bydlení, prostory pro své podnikání anebo umělecký interiér? I když nejsou ceny zrovna nejlevnější, s nalezením vhodného prostoru pro vás, který bude vyhovovat všem vašim požadavkům, byste neměli mít až takový problém. Ten nastává až v případě, kdy začínáte řešit, zda se jedná o koupi, nájem anebo podnájem. Hlavně s vyznáním se v posledních uvedených dvou variantách bývá velký, jak se říká guláš. Při běžné komunikaci nám nedělá žádný problém přehození výrazu těchto slov. V reálném světě při uzavírání smluv se ale rozhodně nejedná jen o záměnu slov anebo stejnou věc nazývanou několika názvy, jak se velká spousta osob domnívá. Tak hurá na to: nájem x podnájem Americka-nebankovni-hypotéka.cz.

Klíč v zámku

V drtivé většině případů se dostáváme do nájmu. Jedná se o právní vztah, který uzavíráme s majitelem/vlastníkem nemovitosti, tedy například bytové jednoty. Tento právní vztah bývá uzavřen takzvanou nájemní smlouvou, u niž je zákonem daná písemná forma. Jelikož se jedná o velice často uzavíranou smlouvu, jak už bylo naznačeno, je celý tento vztah upraven zákonem. Dochází zde tedy k zákonné ochraně jak nájemce, tak pronajímatele, kterým jsou vyhrazená základní práva a povinnosti. Další náležitosti, jako například výše nájmu anebo požadavky pronajímatele. U této záležitosti se na malou chvíli zastavíme, protože jsou zde stanoveny i zákazy, jež nesmí pronajímatel nájemci uložit a pokud tak učiní jedná se o zákaz neplatný. Jde například o zákaz kouření nebo pořizování domácích mazlíčků. Tyto náležitosti lze samozřejmě řešit vzájemnou domluvou. Pokud jste ale v roli pronajímatele a nechcete, aby byl váš byt načichnutý cigaretovým kouřem anebo zvířaty, raději si pronajímání nemovitosti ještě pořádně promyslete.

Bytový dům

A teď už k samotnému pronájmu. Setkáváme se zde s úplně jiným typem uzavírané smlouvy i s rozdílnými stranami. Na straně jedné se nachází nájemce, tedy osoba, která má sama nemovitost v nájmu a má uzavřenou nájemní smlouvu s vlastníkem, a na straně druhé podnájemce. Tyto strany mezi sebou uzavírají podnájemní smlouvu, kde už sice není nutnost písemné varianty, ovšem je vždy vaší výhodou. Uvažujete-li, že zvolíte formu bydlení v pronájmu, raději si ji ještě rozmyslete, protože budete mít pěkně svázané ruce. Nájem platíte nájemci, který vás do podnájmu může vzít i v případě, že k tomu nedá majitel svůj souhlas, ovšem jestliže s ním majitel souhlasit nebude nemůžete si zde nahlásit trvalé bydliště. Smířit se musíte také s jakýmikoli zákazy, protože tento vztah již není upraven zákonem, tudíž vás nechrání ani vám nestanovuje vaše práva a povinnosti. V tomto případě je tak rozhodně volit nájem nežli podnájem. Tak co ještě pořád si myslíte, že se jedná jen o pouhou záměnu slov, která nic neznamená?