Site Loader

Instalatér topenář v Ostravě Rychle je profese, bez níž bychom se v našich končinách stěží obešli. V domech, kde je v provozu ústřední topení formou radiátorů, ale třeba i krbové vložky a podlahové vytápění, má instalatér dostatek pracovních příležitostí. Provádí montáže v rámci rekonstrukcí, nových instalací a oprav stávajícího systému topných okruhů, ale také zasahuje v případech neočekávaných havárií.

radiátor ústředního topení

Havárie topení v průběhu topné sezóny je vždy problém. Dokáže během několika hodin zcela pozměnit chod běžné domácnosti, a to zejména tam, kde se pohybují lidé nemocní, v pokročilém věku, anebo naopak kojenci a batolata. Právě z tohoto důvodu jsou tu topenáři, kteří v takovýchto situacích dorazí do hodiny i tehdy, zavoláte-li jim třeba v sobotu o půlnoci.

Havárie nejsou plánované

Největší problém u výpadků topení je jejich neočekávaný „moment překvapení“. Zde pak hraje důležitou roli každá minuta, a v takové chvíli, kdy je venku mrazivé počasí, půjde teplota uvnitř domu dolů velice rychle, zvláště pokud se nejedná o řadové bydlení či dvojdomek a jde se o samostatně stojící objekt.

termostat topení

Buďte na takové situace připraveni a mějte uložený kontakt na instalatérský havarijní servis již v předstihu. Hledáním firem a obvoláváním instalatérů můžete ztratit i několik desítek minut až hodin, a za tu dobu mohou začít chřadnout pokojové rostliny a může docházet k prvním zdravotním problémům zejména u lidí chronicky nemocných a dříve narozených.

Čištění topení

Někteří z vás možná nebudou informováni o tom, že existuje i služba čištění topného okruhu od úsad, které snižují topný výkon a zbytečně navyšují náklady na vytápění. Toto sice není typická havarijní situace, nicméně si můžete instalatéry pro tento úkon objednat na některý běžný pracovní den. Čištění topení se týká jak klasických radiátorů, tak i podlahového vytápění.

5/5 - (2 votes)