Site Loader

Pokud si myslíte, že controlling lze využít jen ve velkých firmách, pak jste na velkém omylu. K užitku je i v těch malých. Možná se budete divit, ale co se týká praxe, controllingem se zabývají snad všechny útvary. Existují dokonce speciální oddělení, která se controllingem zabývají.

Díky němu je navíc možné nejen jednoduše, ale hlavně pohodlně vyhodnotit výsledky podnikatelských záměrů a dokonce také činností. Jedná se o vyhodnocení po stránce ekonomické. Ani si nedovedete představit, kolika lidem již controlling dokázal skutečně pomoci. Pomohl jim nejen nalézt, ale také ovlivnit vývoj hospodaření, což se rozhodně vyplatilo.
ovládací panely

Věřte, že čím dříve zaznamenáte, že existuje nějaká odchylka nejen od výroby, ale i prodeje, tím dříve s tím můžete začít pracovat.

Jestli je něco, s čím je možné se v dnešní době setkat, pak je to manažerské účetnictví. Controlling právě na účetnictví navazuje. Připravuje různé návrhy a také výkazy pro strategické a také operativní řízení, které je rozhodně třeba. Někteří by mohli říct, že se jedná o vstupenku do finanční analýzy, která také není k zahození.

Controlling ale nezahrnuje pouze plnění plánů. Díky nim a informacím je umožněno také sestavit kalkulace či rozpočty, které je možné následně vyhodnocovat.

Díky controllingu tedy ve výsledku získáte kvalitní plánování, rozpočtování nákladů, kontrolu plnění a mnoho dalších.
kontrola kamerou

Pokud byste chtěli controlling zakomponovat, je potřeba vytvořit operativní plány a zaměřit se na budoucnost alespoň jednoho roku. Zakázky je třeba rozvrhnout do jednotlivých časových úseků. Myslete na to, že na první měsíc byste měli mít plán přesnější. Méně přesný bude ten, který bude zahrnovat první čtvrtletí.

Ve vašem plánu by se měly nacházet informace o vaši představě, která by se měla týkat nákladů, výnosů apod. Tento plán poté budete srovnávat se skutečnými náklady a také výnosy. Později můžete začít uvažovat o tom, že byste controlling rozšířili i v jiných oblastech, jako jsou oblasti výrobní či prodejní.

Controlling se opravdu vyplatí i vám. Sami na to určitě přijdete.