Site Loader

Tento článek není o tom, proč se některé ženy prodejné lásce věnují, ani o tom, proč si je někteří muži kupují. Otázka, kterou se hodlám zabývat, se totiž týká nás všech. Měla by být prostituce legální, nebo nelegální?
Současná situace je někde mezi – dalo by se říci, že je tolerována, ale ignorována. Prostitutky, neboli nevěstky, neodvádějí ze své „výdělečné činnosti“ daně, ale ani nejsou pronásledovány, jako například lidé pohybující se v drogovém byznysu. Je to takto správně, nebo by se to mělo nějak změnit?
dopravní značka
Pomineme otázku, jestli nemá stát náhodou větší problémy, které by měl řešit, než legalizaci prostituce, ale pokusíme se dostat k jádru věci. Všichni máme rádi sex. Někteří z nás až moc. Mnozí jej ale zažívají méně, než by chtěli a potřebovali, a propadají frustraci. A až na pár genderistických fanatiků je každému jasné, že z biologických důvodů jsou to častěji muži než ženy. Žijeme v kapitalismu, naše životy řídí zákony nabídky a poptávky. A poptávka na „sexuálním trhu“ je bohužel větší na straně mužů. Tato nerovnováha je v souladu s ekonomickými teoriemi vyrovnána cenou. Nebo jak jste si mysleli, že vznikla konvence, že muži platí za útratu žen na (i jen potenciálně) erotických schůzkách?
neonový nápis
Závěr je tedy jasný – a dojít k němu může každý svým vlastním selským rozumem, i když většina lidí by jej nerada slyšela – prostituce je přirozená. Není to společenský výmysl, ale plyne z naší biologické podstaty. Proč by se jinak vyskytovala po celé planetě?
Otázka by tedy neměla být, jestli zakázat prostituci, ale jakou formu prostituce bychom měli provozovat. Už jen to, když manžel koupí manželce šperk, aby mu dala, je totiž v principu prostituce. Mnohé ženy jsou ale v dnešní době tzv. emancipované a opouštějí přirozený pohlavní trh. Zoufalí muži, kteří trpí nedostatkem „nabídky“, jsou pak svými potřebami nuceni vyhledat služeb profesionálek, když jim jejich vrstevnice odmítají dávat. A platí zde jednoduchá nepřímá úměra – čím „emancipovanější“ budou moderní ženy, tím větší bude menšina, která to za ně „odedře“.